Podologia

La podologia és una disciplina de les Ciències de la Salut que s’ocupa del peu, per considerar-lo una part molt important de la nostra anatomia que necessita atenció específica. Aquesta faceta de la medicina ens capacita per a la prevenció, diagnòstic i tractament de les afeccions i deformitats del peu, així com per a l’estudi de la seva connexió amb la resta de l’aparell locomotor, ja sigui de manera autònoma o en col · laboració amb altres professions.

Consulteu les nostres tarifes